آموزش کراتینه مو با رها سخاوتی در مشهد

آموزش کراتینه مو

آیتم‌های دوره آموزش کراتینه مو در مشهد دوره آموزش کراتینه مو با رها سخاوتی در مشهد شامل موارد زیر است: ‎✅سرفصل های اموزشی صافی و احیا پرکاربرد و تخصصی شاملکراتینپیکوکراتینبوتاکسپروتیین سرد و گرماولتراپیکو(صافی موهای فرسخت در یک جلسه)آبرسانی موهای نچرال(هیدروکسی)ریپریشنصافی کریستالینانوپلاستیا(ابریشم سازی)هیدروتاکسهیدروکسیشناخت آناتومی و ساختارمومراقبت‌های بعد کراتینآنزیم تراپیمولتی فانکشنپلکس تراپیاحیا سرد فوری ب روش روسی […]